Finansiering

Et solcelleanlæg kan med fordel finansieres – enten via et banklån eller som et realkreditlån. Mange typer finansierede solcelleanlæg giver allerede fra starten overskudslikviditet og lånet kan være tilbagebetalt på 8 til 12 år. Et finansieret solcelleanlæg, hvor besparelsen på el-regningen er større end drift, renter og afdrag er en sikker investering. Et solcelleanlæg har en levetid på min. 25 år og forventeligt på 30-40 år. Et finansieret solcelleanlæg, der er gældfrit efter 10 år, har altså 15 – 30 år produktive år uden nævneværdige driftsomkostninger, renter eller afdrag. Ret enkelt sagt, er der kun en stor årlig besparelse på el-regningen tilbage!
Kontakt Solarglas på mail eller telefon for information, rådgivning og henvisning til finansielle samarbejdspartnere omkring finansiering.

Hvad er tilbagebetalingstiden for solceller?

Tilbagebetalingstiden er et simpelt udtryk, der fortæller hvornår investeringen er betalt tilbage ud fra de gennemsnitlige pengestrømme set over levetiden. Et anlæg til 200.000 kr., hvor de gennemsnitlige pengestrømme hvert år er 20.000 kr., har en tilbagebetalingstid på 10 år.
Så længe pengestrømmen er konstant med 20.000 kr. om året tager den simple tilbagebetalingstide på ingen måde hensyn til om levetiden er 10, 20, 30 år eller længere. Levetiden er den vigtigste faktor ved vurderingen af, om en investering er god eller dårlig.
Er en tilbagebetalingstid på 14 år for et finansieret solcelleanlæg kort eller lang? Svaret er både Kort og Lang! Kort, da anlæggets levetid må forventes at være mellem 30 og 50 år og lang, hvis solcelleanlægget sammenlignes med andre grønne investeringer, hvor tilbagebetalingstiden er kortere. I realiteten kan tilbagebetalingstider mellem to forskellige typer investeringer ikke sammenlignes.
En investering med en tilbagebetalingstid på 7 år, der har en levetid på 5 år er væsentligt ringere end en investering med en tilbagebetalingstid på 14 år, der har en levetid på 30 til 50 år.
Det har været en gængs opfattelse, at et solcelleanlæg skal have en tilbagebetalingstid på højst 10 år (og gerne 6 eller 7 år). Med ændringerne i Nettomålerordningen er tilbagebetalingstiderne blevet længere. Solarglas anbefaler alle typer af kunder til at fokusere på likviditet, intern rente, samlet besparelse/gevinst eller kWh-pris.