Nyheder

4. maj 2016

Tilskud til solceller - frist for ansøgning 31. maj 2016

Staten har givet tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til private husstande. For den el man bruger senest 1 time efter produktion opnås den fulde godtgørelse, normalt kr. 2,10-2,20 pr kWh. For overskydende el kan man søge om et tilskud på kr. 0,88 fra en pulje der er åben til 31. maj 2016*

Hvad er typisk med interessant for private ?
 • Et lille anlæg, hvor andelen af ”egenforbrug” bliver højt (f.eks 2 eller 3 kilo-watt)
 • Et større anlæg, max 6 kilo-watt, der kombineres med batteriløsning nu.
 • Et større anlæg, max 6 kilo-watt, der kombineres med en batteriløsning senere (bemærk dog: ikke alle batterier kan kombineres med eksisterende invertere)
Sådan gør du ?
1. Der ansøges om bidraget sammen med en betinget købsaftale.
2. Afvent svar på ansøgning (om forhøjet pristillæg og nettoafregning)
3. Hvis du får tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg og nettoafregning, kan du tilslutte dit anlæg
4. Når dit anlæg er tilsluttet, skal du søge om afgørelse om forhøjet pristillæg og nettoafregning

Hvornår kan du opnå tilsagn om muligheden for forhøjet pristillæg?
Energinet.dk kan give tilsagn om mulighed for forhøjet pristillæg til elektricitet fremstillet på solcelleanlæg, som etableres og nettilsluttes inden to år efter, at Energinet.dk afgiver tilsagn.

Pristillægget ydes i 10 år.

Hvis de enkelte underpuljer i forårspuljen ikke udnyttes helt, samles den overskydende effekt fra de enkelte underpuljer i én samlet pulje til efteråret.

*Puljen er på samlet 56,3 MW (mega-watt) , som er fordelt på følgende fire underpuljer:
 • Underpulje 1 - lejeboliger (afdelinger i almene boligorganisationer og udlejere af private udlejningsejendomme med flere boligenheder) - 16,9 MW
 • Underpulje 2 - private personer - 11,4 MW
 • Underpulje 3 - 15 solcellelav, altså solcelleanlæg ejet i fællesskab, der ikke nettoafregner, men hvor hele produktionen leveres til det kollektive elnet - 14,0 MW
 • Underpulje 4 - fælles solcelleanlæg ejet af en afdeling i en almen boligorganisation, en ejerforening m.v., der nettoafregner det fælles forbrug - 14,0 MW


24. august 2015

Solcellestøtte kan igen søges fra 1. oktober 2015

Der kan fra den 1. oktober 2015 søges om resterende Watt fra 2015 puljerne. De fire underpuljer slåes sammen til en fælles pulje. I 2015 er der samlet afsat 60 MW til forhøjet støtte til solceller.

Se mere på Energinet.dk: Klik her

26. januar 2015

Solcellestøtte kan søges fra 16. marts 2015

Energistyrelsen er klar med de længe ventede bekendtgørelser om forhøjet støtte til solceller. Energinet.dk, der adminsitrerer støtteordningen, åbner for 1. runde af elektroniske ansøgninger den 16. marts. Runden løber til 31. maj 2015, men det forventes at puljen er opbrugt længe inden. Ansøgningerne behandles og bevilges efter "først til mølle". Hvis puljen - mod forventning - ikke udnyttes, åbnes igen fra 1. oktober – 31. oktober. For 2016 er runden 1. februar – 31. maj 2016.

Det er per 11. februar muligt at søge støtte til overgangsordninger, der ikke er underlagt begrænsende puljer.

Følg med på Energinet.dk: Klik her

Der kan søges støtte inden for fire årlige puljer:
 • Private ejerboliger - 4 MW
 • Lejere i leje- og andelsforeninger - 6 MW
 • Solcellelaug – 5 MW - Solcelleanlægg ejet af enkeltpersoner indenfor en radius af 2 km. Specielle regler for ejerskab.
 • Fælles anlæg - 5 MW - Anlægget tilsluttes måler med fælles forbrug.
I 2015 ganges de årlige puljer med 3, da puljerne i 2013 og 2014 ikke er uddelt.

Fælles for alle puljer er, at det er max 6 kW per husstand/ejer/lejer etc.

En del kriterier skal som minimum være opfyldt i ansøgningen, bla. skriftlig dokumentation for betinget aftale om køb af solcelleanlæg og en bekræftelse på at anlægget ikke vil blive installeret, hvis der ikke opnås støtte.

Der kan ikke gives tilsagn til anlæg, der er etableret.

Den forhøjede støtte for 2015 er på 102 øre/kWh for alm. tagmonterede solceller og 110 øre/kWh for integrerede solceller. Tillægget gives i 10 år.

Se vores solceller i bedste tyske kvalitet Solceller til private

Hent vejledende prisliste for SOLARWATT solceller Vejledende prisliste SOLARWATT solceller til private

Hent og udfyld vores forespørgselsformular. Orienter dig her på siden og i menupunkterne om de forskellige produkttyper. I den vejledende prisliste, kan du se udvalgte priser. Udfyld formularen, og send den som en vedhæftet fil per mail. Forespørgselformular - udfyld og send retur til info@solarglas.dk

19. juni 2014

Tesla vælger Solarglas solcellecarport

Den succesfulde amerikanske producent af elbiler har valgt at indlede et samarbejde med Solarglas A/S og søsterfirmaet Bluetop. Selskabet har netop leveret den første solcellecarport til Tesla i forbindelse med bilproducentens entré på det engelske marked. De første højrestyrede Tesla´er er netop blevet præsenteret ved et arrangement i London, hvor stifteren og ejeren af Tesla, Elon Musk, kunne overrække nøglerne til de første engelske Tesla-ejere. Samtidig kunne Musk fremvise deres kraftfulde ladestationer, superchargere, sammen med solcellecarporten. Elon Musk udtaler til Green Car Reports at Tesla overvejer at placere et udviklingscenter i England. Tesla produceres hovedsageligt i Californien, og der er samlefabrik i Holland. Model S hedder seneste og eneste nuværende bil fra Tesla. Der er to nye modeller på vej.Læs nyheden på energy-supply.dk: Klik her

Læs nyheden på energiwatch.dk: Klik her

25. marts 2014

Ny bekendtgørelse åbner for pulje til offentlige solcelleprojekter

Som en del af energiforliget vedtaget i 2013, åbner en ny bekendtgørelse fra Energistyrelsen for, at landets 98 kommuner kan ansøge om at opsætte solceller på sine bygninger, uden at skulle oprette et særligt driftsselskab. Der er 20MW til rådighed i puljen. Ansøgningerne behandles efter først til mølle princippet. Det er Energinet.dk der administrerer puljen, og der åbnes for ansøgninger fra 31. marts kl. 07.00. Desuden fastligger bekendtgørelsen dispensation til kommunale bygninger, der har fået installeret solceller før 28. juni 2013 samt for nye kommunale bygninger, hvor solceller er med til at opfylde energirammerne.

Læs mere på: https://www.energinet.dk/DA/El/Nyheder...

12. november 2013

Solarglas Nyhedsbrev på gaden

I Nyhedsbrevet er der fokus på nye muligheder med solceller, f.eks. bygningsintegration af solceller. Du kan bl.a. læse om;
- De nye regler for solceller
- Tagintegration af solceller - projekter med system Easy-In
- Solcelle-carporte og -overdækninger – projekter med system Bluetop
- Ny standard for garantier

Klik på grafikken nedenfor, og du kan læse Nyhedsbrevet online. Har du behov for et trykt eksemplar, er du meget velkommen til at kontakte os på mail eller telefon.

November 2013 November 2013

5. september 2013

Mød Solarglas på Byggecentrum i weekenden 28.-29. september

Du kan som altid møde Solarglas på ”Byg om og Forny” messen 28.-29. september 2013. På vores permanente udendørs stand udstiller vi bl.a. Bluetop terrasseoverdækninger, carporte og glashegn. Derudover er vi altid klart til en snak om etablering af solcelleanlæg, uanset om det drejer sig om et anlæg til brug på en privat, erhvervsmæssig eller offentlig bygning. Standen er desuden bemandet de fleste lørdage og søndage fra kl. 10 til 16 i september og november.

27. august 2013

Et af Fyns største solcelleanlæg indviet

Midtfyns Fritidscenter har i samarbejde med Aut. Installatør Flemmening Nielsen A/S i Ringe og Solarglas A/S installeret et 93kWp stort anlæg med 378 solcellepaneler fra SOLARWATT og 5 stk. SMA STP17000 invertere på Fritidscenterets svømmehal. Anlægget blev taget i brug i starten af juli måned og havde ved den officielle indvielse 27. august allerede produceret ca. 25.000 kWh. Centerchef Rune Bille kunne med stor tilfredshed konstatere, at el-regningen i juli var mere end halveret. Brugere og medarbejdere ved Fritidscenteret kan følge den øjeblikkelige el-produktion fra solcelleanlægget på en storskærm ved kantinen.

15. august 2013

Nye regler for solceller

Folketinget har i lov L901 af 4. juli 2013 vedtaget nye regler for solcelleanlæg, herunder overgangsordninger for store anlæg. Fremover gives som hovedregel støtte til i alt 20MW private solcelleanlæg per år, hvor der nu kræves tilsagn om støtte fra puljen mod tidligere blot en anmeldelse til Energinet.dk. Da støtte under Nettomålerordningen kræver EU-godkendelse er L901 ikke trådt i kraft endnu. Der kan på samme måde ikke søges tilsagn fra puljen eller anmeldes anlæg under overgangsordningerne.

30. april 2013

For tredje år i træk afholdes Solar Days i Danmark

Det sker i dagene 2.- 4. maj, hvor du kan deltage i en stribe arrangementer og events rundt om i landet – også i Aarhus, hvor vi, Solarglas A/S, nu på fredag den 3. maj, med stolthed viser vores ny-udviklede solcellecarport og terrasseoverdækning frem, hvor selve taget består af halvtransparente glas med synlige solceller. Det må I ikke gå glip af!
Læs mere om vores arrangement i denne PDF.

30. april 2013

SOLARWATT sætter igen nye standarder på solcellemarkedet

SOLARWATT præsenterede ved et partner-arrangement i Dresden 24. april en ny generation af solcellepaneler og solcelle-systemer. Arrangementet indledtes med et indlæg af den tyske miljøminister Peter Altmeier og BMW- og Solarwatt-ejer Stefan Quandt.

SOLARWATT definerer igen en milepæl på verdensmarkedet i form af de STÆRKESTE MODULER, markedets BREDESTE SYSTEM-SORTIMENT og BEDSTE GARANTIER.

De væsentligste nyheder og fordele er:
- Dobbeltglas på standardmoduler med aluminiumsrammer. Alle standardmoduler bliver fremover produceret med 2 + 2 mm dobbeltglas og afstivende tværprofil på bagsiden. Fordelene er, at cellerne er hermetisk indkapslede, større stabilitet, større brandsikkerhed, større lysindstråling, højere belastningsevne m.m.

- Standardmoduler med 60, 54 eller 36 solceller giver mange muligheder for æstetiske placeringer på alle tagflader - også på små tage.

- Tagsystemet Easy-In kommer ligeledes med 2 + 2 mm glas fra august. Easy-In systemet danner selve tagskærmen og erstatter tagsten, eternitplader og lignende tagmaterialer. Easy-In er vandtæt, bagsideventileret, i plan med taget og økonomisk attraktivt.

- Decentrale junctionbokse i hjørnerne af panelerne sikrer højere effektivitet gennem ny teknologi, kortere kabler og lavere spændingstab.

- Lithium batterier til solcelleanlæg med et bredt sortiment fra 3,2 til 28,7kwh.

- Nyt sortiment af Solarwatt-invertere - fra små en-fasede til større tre-fasede.

- Energimanager inkl. batteri-løsning. Effektiv energistyring udnytter solcelleproduktionen optimalt, så produktionen bruges indenfor den samme time. Er det ikke muligt, lagres strømmen på batteriet til senere forbrug, f.eks. til madlavning, lys og TV om aftenen.

- Nyt facadesystem. SOLARWATT’s nye facadesystem i dobbeltglas er enklere i både design og funktion.

- Nyt system til flade tage – nye moduler med pålimede skinner og tilhørende montagesystem.

- Træcarport med transparente glasmoduler, som blandt andet BMW har godkendt som løsning i BMW i-sortiment. BMW vil i samarbejde med SOLARWATT markedsføre hele pakkeløsningen i form af el-bil, oplader, inverter og carport.

20 års længere produktgaranti!
SOLARWATT giver fremover 30 års produktgaranti. Den nuværende markedsstandard er 10 år! Den markante udvidelse er mulig på grund af ændringen i den mekaniske opbygning af solcellepanelerne.

30 års ydelsesgaranti
SOLARWATT giver fremover 30 års lineær ydelsesgaranti med 100% garanti det første år. Garantien falder lineært til 87% i år 30. Markedsstandarden er i dag 80% efter 25 år!

Partnerskab mellem SOLARWATT og Solarglas udvides
Solarglas A/S er eksklusiv partner for SOLARWATT GmbH i Danmark. SOLARWATT og Solarglas A/S har desuden indgået en samarbejdsaftale om fælles videreudvikling og markedsføring af carporte og terrasseoverdækninger i stål med transparente glas-moduler. Solarglas påbegyndte denne produktion i 2011 og har fra begyndelsen anvendt glasmoduler fra Dresden. I andet halvår vil det tyske selskab også markedsføre de danske overdækninger med egne glasmoduler i Tyskland.

SOLARWATT og Solarglas er et stærkt makkerskab, der med standardprodukter klart er førende mht. kvalitet, produktsortiment, garantier og systemløsninger.

På www.solarglas.dk vil vi løbende præsentere detaljer på alle nyhederne introduceret ovenfor.

14. marts 2013

Mød Solarglas på Byggecentrum i påsken

Du kan som altid møde Solarglas på ”Byg om” messen 23. – 24. april 2013. Vores permanente udendørs stand er bemandet i weekenden 23. – 24. marts, 30. – 31. marts og 2. påskedag 1. april – alle dage kl. 10-16. På standen udstiller vi bl.a. Bluetop terrasseoverdækninger og carporte. Derudover er vi altid klart til en snak om etablering af solcelleanlæg, uanset om det drejer sig om et anlæg til brug på en privat, erhvervsmæssig eller offentlig bygning.

13. marts 2013

BoligJobordningen genindføres

Med udgangen af 2012 udløb den populære BoligJobordning, hvor private kan fratrække op til 15.000 kr. fra i skat ved boligforbedringer. Regeringen har foreslået at genindføre ordningen, og det forventes at BoligJobordningen genindføres indenfor meget kort tid med et stort bredt flertal i Folketinget. Fradraget gælder arbejdsløn i forbindelse med håndværkerudgifter. For ægtefæller kan der samlet fratrækkes 30.000 kr. per år. Du kan således allerede nu planlægge forårets Boligforbedringer,, herunder etablering af solcelleanlæg eller en Bluetop terrasseoverdækning eller carport.

27. februar 2013

Solarglas udstiller på Ecobuild London, 5 – 7. marts 2013

Som led i en vækststrategi udstiller Solarglas på den internationale messe Ecobuild. Messen er verdens førende indenfor miljøvenligt byggeri og der forventes 60.000 gæster. Solarglas har fokus på Bluetop-produkterne – terrasseoverdækninger og carporte. Som blikfang er der bl.a. fremstillet en model af carport type CP1 til glas/glas-solcellemoduler. Formålet med deltagelsen er primært at skabe kontakt til potentielle distributører og montører i flere lande. Solarglas udstiller på det skandinaviske område ”Nordic Innovation”. Hvis turen går til London, så mød os på stand S-1323.

Se ældre nyheder i arkivet.