Solcelle-økonomiberegner

Solarglas har udviklet markedets mest detaljerede Solcelle-økonomiberegner, hvor alle typer af kunder kan sammenligne fem vigtige parametre:

  • Tilbagebetalingstiden – Det populære men meget simple begreb .
  • Den interne rente – det gennemsnitlige afkast af solcelleanlægget i hele levetiden – beregnet efter skat og finansiering. Den interne rente kan med fordel sammenlignes med afkast på pensionsopsparinger eller andre finansielle investeringer.
  • Likviditeten - Kræver solcelleinvesteringen likviditetstræk eller kan solcelleinvesteringen finansieres med neutral eller positiv likviditet igennem hele levetiden? Kombinationen af lav risiko og positiv likviditet er en yderst interessant vurderingsparameter ved solcelleanlæg.
  • Den samlede besparelse – hvad tjener du i de enkelte år og i hele solcelleanlæggets levetid?
  • kWh-prisen – Hvordan neutraliserer et solcelleanlæg fremtidige stigninger i el-prisen.
Solcelle-økonomiberegneren er opdateret med de nyeste regler for Nettoafregning.

Solarglas’ solcelle-økonomiberegner giver mulighed for detaljeret at følge økonomien i private, offentlige, erhvervs- og fællesanlæg. Beregneren tager naturligvis højde for moms, skat, afskrivninger, egenforbrugsandelen, forsikring, vedligeholdelse, udvikling i elpriser med og uden afgifter, generel inflation, bank- og realkreditlån, egenfinansiering og en del mere.
Du har i solcelle-økonomiberegneren mulighed for i tabelform at følge alle tal år for år, fx likviditet, restgæld, værdi af produktion og eget forbrug og driftsresultat.

Du er velkommen til at kontakte Solarglas på mail eller telefon, og vi beregner en individuel økonomioversigt på baggrund af anlægstype, størrelse, produktion m.m.

Hvilke typer anlæg er økonomisk attraktive?

For private vil alle størrelser anlæg være attraktive, hvis der er en høj egenforbrugsandel. En høj egenforbrugsandel vil typisk være gældende ved opvarmning med el-varme, installation af varmepumpe, jordvarme, el-baseret vandvarmer og andre el-installationer, der har et højt forbrug i dagtimerne og også er aktive om sommeren.

Offentlige bygninger med et højt minimumsforbrug i dagtimerne vil typisk have en høj egenforbrugsandel. Det samme gør sig gældende for fælles anlæg i andelsboligforeninger og almennyttige boligforeninger med højt fælles forbrug i dagtimerne til for eksempel lys, fælleshus, elevatorer, ventilationsanlæg, vaskeanlæg m.m.

Der er mange erhvervsanlæg, der vil være økonomisk attraktive. Vi vil fremhæve virksomheder, der ikke får refunderet moms eller el-afgifter og samtidig har en stor egenforbrugsandel. Endelig kan et driftsmæssigt negativt resultat de første fem år være skattemæssigt attraktivt (afskrivningsmuligheder).

Egenforbrugsandel

Egenforbrugsandelen er meget vigtig for en korrekt beregning af økonomien i et solcelleanlæg, og det gælder for alle typer af anlæg – ikke blot private.

Kontakt os for individuel beregning

Solarglas hjælper meget gerne med at lave beregninger, blandt andet ud fra timebaserede forbrugstal, som kan rekvireres fra det lokale el-selskab. Kontakt Solarglas per telefon eller mail.
.