Hvad indeholder et solcelleanlæg?

Et solcelleanlæg sælges oftest i pakker af forskellig størrelse, fx 3kWp eller 6kWp anlæg – kWp læses som "kilo Watt peak" og udtrykker det teoretiske maksimale antal watt anlægget kan producere på et givet tidspunkt under optimale betingelser.

Solcelleanlæg Et anlæg består af et antal paneler, et montagesystem, stikforbindelser og en vekselretter. Vekselretteren omformer den producerede elektricitet fra jævnstrøm til vekselstrøm, der kan ledes direkte over i det offentlige el-net.