Nettomålerordningen

Nettomålerordningen er attraktiv for solcelleanlæg med højt egetforbrug indenfor den enkelte time. Udgangspunktet i Nettomålerordningen er, at hele produktionen timeafregnes, dvs. den produktion, der er produceret på en time, og som ikke er forbrugt i ejerens el-installation sælges til det offentlige energinet.
Den del af forbruget, der forbruges indenfor den enkelte time afregnes ikke. Egetforbrugsandelen bliver således en væsentlig faktor i økonomien.

Uafhængigt af Nettomålerordningen skelner Energinet.dk, der driver el-nettet mellem forskellige størrelser af anlæg. Der gælder ret enkle regler for solcelleanlæg, der ikke overstiger 11 kW. De kan tilsluttes direkte til elinstallationen af en autoriseret elinstallatør, og der kan både bruges én- og tre-fasede vekselrettere. For installationer over 11 kW, skal der som hovedregel bruges tre-fasede invertere og det lokale elselskab skal inddrages mht. tilslutningspunkt. Overstiger solcelleanlægget 75 Ampere per fase, er der yderligere krav til anlæggets dimensionering, installation og dokumentation. Solarglas anbefaler meget kraftigt, at du som kunde altid søger kompetent rådgivning ved installation af anlæg over 11 kW.
Erhvervsdrivende, der skattemæssigt har mulighed for afskrivninger på driftsmidler eller bygninger, kan afskrive anlægsinvesteringen. Andre anlægstyper kan ikke skattemæssigt afskrives. Ændringerne i mulighederne for skattemæssige afskrivninger, betyder at bygnings- og tagintegrerede solceller (BIPV) sidestilles med standard solceller eftermonteret på et tag. Se mere om Easy-in tagintegrerede solceller, der er en designløsning af høj kvalitet til alle typer tage, hvor solcellerne er selve taget.

-