Solceller

Solcelletyper

Der findes forskellige typer af solceller. Til solcelleanlæg monteret på tag, benyttes typisk mono-krystalinske og poly-krystalinske solceller. Forskellen mellem de to typer er hovedsageligt i udseende, hvor de poly-krystalinske solcellers struktur varieret blålig. Krystalinske celler udnytter ca. 16%-20% af lysenergien fra solen. Teknologien er ca. 40 år gammel og særdeles ”sikker”. Der findes endvidere tyndfilmsmoduler, der har en lavere udnyttelse og typisk kræver større areal.

Solcellerne produceres typisk i dimensionen 156mmx156mm eller 125mmx125mm, der serieforbindes i et panel med 60 eller 72 celler. Panelet har oftest en aluminiumsramme, der er sølvfarvet eller sort.

Placering

Solcellernes optimale placering er 25-45 grader mod syd uden skyggevirkninger fra træer, bygninger, master m.m. Generelt har hældningen mindre betydning for effekten end ofte antaget.

Solceller producerer el vha. lys, så det er lysmængden, der er afgørende for succesen. Faktisk er en let overskyet dag med diffust lys glimrende til solceller.

På trods af den optimale placering mod syd, er effekten af solcellerne ved en placering mellem øst og vest og en fladere hældning typisk mellem 80% og 90% af effekten ved den optimale placering.

Solarglas leverer gerne dokumentation for den forventede effekt af et givet anlæg.

Vedligeholdelse

Solcelleanlæg er i hovedtræk vedligeholdelsesfrie. Du skal dog påregne at vekselretteren helt eller delvist skal udskiftes hvert 15. år.

Levetid

Et solcelleanlæg har en forventet levetid på mellem 30 og 50 år. Solcellerne degenerer med ca. 0,5% hvert år, så efter 30 år vil anlægget have en forventet effekt på ca. 85%. De seneste erfaringer viser lavere degenerering end 0,5% og dermed en noget længere levetid – 40-50 år - forudsat modulet er af høj mekanisk kvalitet.

Solcellemoduler

Solcellepaneler angives med en nominel maksimal ydelse, fx 250 Wp. Den nominelle maksimale ydelse angiver den maksimale produktion på et givet tidspunkt (fx 250 Watt), og må ikke forveksles med hvor mange kilowatttimer (kWh) panelet forventeligt producerer per år.

De enkelte producenter har forskellige tolerancer for ydelsen, fx +/- 5%. Alle SOLARWATT paneler har en positiv tolerance, der betyder, at den nominelle ydelse er en minimumsydelse: 0/+5 watt. Vore paneler er forsynet med bypassdioder, der afgrænser skyggeområder så de ikke påvirker hele moduler eller hele strenge. Glassene på de rammede moduler er alle med materet glas, hvor lyset brydes diffust, dvs. kastes i forskellige retninger for at minimere refleksion.

SOLARWATT fremstiller markedets stærkeste moduler. De er testet til danske klimaforhold (snetryk, vindlast mv) i henhold til IEC 61215 Ed. 2 og IEC 61730 og en lang række andre tests i forhold til hagl, salt og ammoniak – se menupunktet Produkter.