Tjekliste, carport/terrassetag

Inden du går i gang skal du huske at tænke på ...

Type & mål

Hvilken type terrassetag eller carport og hvilken størrelse ønskes?
Ønskes solcelletag? Hvis ja, hvor stort er det nuværende elforbrug?
Tjek så om du lovligt kan sætte dit ønskeprojekt i gang ...

Før du indhenter tilbud skal reglerne tjekkes og eventuelle tilladelser afklares

  1. Tjek om der findes klausuler i lokalplanen
  2. Er eventuelle tinglyste deklarationer og servitutter overholdt?
  3. Hvis der kræves dispensation, har kommunen så givet den nødvendige tilladelse?
  4. Vær opmærksom på højde- og afstandskrav til skel – se generelle regler
  5. Er bebyggelsesprocenten for grunden som helhed overholdt? (Bebyggelsesprocenten udregnes ved at gange det samlede etageareal med 100 og dividere med grundens areal)
  6. Husk at anmelde byggeriet til kommunens tekniske forvaltning, hvis bygningen er over 35m2.
  7. Ved ansøgning om byggetilladelse (over 50m2): Er tilladelsen fra kommunen modtaget?